VÄLKOMMEN HIT!

Här blandar jag arbetsterapi i form av vardagsbalans, struktur och planering

tillsammans med hudvård i form av ekologiska oljor i en härlig mix.

Helheten är den röda tråden i allt jag gör.

Kom in i min värld...

...här finns plats för alla...

... och här kan du känna dig hemma.


Jag erbjuder tjänster som syftar till att förebygga stressrelaterad ohälsa och  skapa en mer meningsfull vardag. Jag kartlägger, analyserar och kommer med förslag på målsättning och åtgärd. Det kan var samtal, massage eller både och. Tillsammans skapar vi den förändring du vill ha och jag släpper dig inte förrän du är redo. Förmågan vet jag att du har. Frågan är; har du viljan att skapa förändring?


Arbetsterapi är baserat på vetenskapen om att aktivitet, hälsa och välbefinnande är sammankopplade och påverkar varandra. I detta fall är inte aktivitet likställt med fysisk aktivitet, utan det innebär allt du gör under en dag. Borstar tänderna, lagar mat, jobbar/går i skolan, fritidsintressen. Allt du gör under en dag klassas inom arbetsterapin som aktiviteter.


Arbetsterapiutbildningen är väldigt bred och det finns många grenar och specialiteter. Därför har jag valt några delar som jag arbetar med, som intresserar mig lite extra.


Mina fokusområden är samtalsbaserade möten som kan hållas på distans, där inriktningarna i första hand är vardagsbalans, ohälsosamma levnadsvanor (främst kost och fysisk aktivitet) och stöd till ökad struktur i vardagen.


Det kan handla om att du har svårt att känna dig nöjd med det du gör, det saknas mening. Du kanske gör allt du kan, men ändå är all energi slut när eftermiddagen kommer. Kanske upplever att du inte lyckas med att planera och organisera din vardag? Då kan jag till exempel hjälpa dig att kartlägga hur du spenderar din tid och tipsa om hur du kan använda dig av enkla hjälpmedel, scheman, checklistor och föreslå andra sätt att prioritera. Kanske behöver hela familjen stöd?

Behöver du ett eller flera hembesök så får du det.


Är du osäker på vad du behöer hjälp med?
Hör av dig så konsulterar vi. Första samtalet (ca 30 minuter) är alltid gratis.


Jag uppskattar att du är här!

Erika

ARBETSTERAPI

I varje nytt uppdrag utgår jag som arbetsterapeut från individen jag möter: Vem är du, vilka är dina förutsättningar och vad vill du uppnå?

Arbetsterapeuter utgår med andra ord från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. Du kan läsa mer om arbetsterapi här